YDELSER

YDELSER & KOMPETENCER:

Nedennævnte emner ligger inden for min spidskompetencer og du er meget velkommen til at kontakte mig for et konkurrencedygtigt tilbud.


Klik på kontakt og vælg den kontaktform der passer dig bedst, så løser vi opgaven sammen.


Venlig hilsen Birgitte Skovholm - Ejendomsmægler og valuar

Når købsaftalen er underskrevet og handlen er endelig,

skal der udarbejdes et skøde, hvilket sker elektronisk.


En køber af en fast ejendom skal tinglyse sin adkomst til ejendommen, så omverdenen kan blive opmærksom på, at den pågældende bolig har fået en ny ejer. Tinglysning er meget vigtigt, da tinglysning af købers adkomst blandt andet forhindrer, at den gamle ejers kreditorer efterfølgende kan gøre udlæg i ejendommen. Tinglysning er købers sikringsakt.


E-skoede tilbyder assistance til at af få lavet og tinglyst skødet til en konkurrencedygtig pris (Udarbejdelse af refusionsopgørelse er indeholdt i prisen).


Tinglysningsafgift til staten er ikke inklusiv i honoraret.

Skilsmisse-

skøde

Skal den ene af jer overtage jeres fælles ejendom

i forbindelse med en separation eller skilsmisse?


I så fald skal der laves et nyt skøde som tinglyses, således at tingbogen rettes til. Samtidig skal kreditforeningen lave gældsovertagelse af eksisterende lån eller tinglyse et nyt lån.


E-skoede.dk tilbyder assistance til at få lavet og tinglyst skødet til en konkurrencedygtig pris.


Tinglysningsafgift til staten er ikke inklusiv i honoraret.

Overdragelse mellem ugifte samlevende

Er du og din samlever gået fra hinanden og skal

den fælles bolig overtages af den ene af jer?


I så fald skal der laves et nyt skøde som tinglyses, således at tingbogen rettes til. Samtidig skal kreditforeningen lave gældsovertagelse af eksisterende lån eller tinglyse et nyt lån.


E-skoede.dk tilbyder assistance til at få lavet og tinglyst skødet til en konkurrencedygtig pris.


Tinglysningsafgift til staten er ikke inklusiv i honoraret.

Overdragelse mellem forældre og barn

Man ser ofte, at en ejerlejlighed i første omgang bliver

købt som forældrekøb og sidenhen bliver overdraget til barnet.


Der kan også være andre situationer hvor der foretages en handel mellem forældre og barn/børn.


E-skoede.dk tilbyder assistance til at få lavet og tinglyst skødet til en konkurrencedygtig pris.


Tinglysningsafgift til staten er ikke inklusiv i honoraret.

Skifterets-

attest

Tinglysning af skifteretsattest i forbindelse med

hensidden i uskiftet bo.


Skal du have tinglyst en skifteretsattest i forbindelse med hensidden i uskiftet bo eller arvingers overtagelse af ejendom, kan e-skoede.dk hjælpe med at få lavet og tinglyst skifteretsattesten til en konkurrencedygtig pris.


Tinglysningsafgift til staten er ikke inklusiv i honoraret.


Auktions-

skøde

Har du købt en ejendom på tvangsauktion er det

vigtigt at auktionsskødet som er udleveret af fogedretten bliver tinglyst.


Det er vigtigt at sikre dine rettigheder og vigtigt i forhold til din kreditforening, når der skal hjemtages lån.


E-skoede.dk tilbyder assistance til at få lavet og tinglyst skødet til en konkurrencedygtig pris.


Tinglysningsafgift til staten er ikke inklusiv i honoraret.

e-skoede.dk | Ferskenvej 7 | 4760 Vordingborg | mail@e-skoede.dk | Telefon 22 19 20 80 | Cvr. nr. 35924469