FAQ

VIGTIGT AT VIDE:

Et skøde er et dokument, som fastlægger vilkårene for overdragelsen af en fast ejendom. Dokumentet der skal tinglyses er din dokumentation for, at du er ejer af den pågældende ejendom. De oplysninger jeg skal bruge er:

En underskrevet købsaftale

Ejendommens dokumenter


Jeg sætter en ære i at betjene mine kunder på den bedste måde og jeg kan opstarte din opgave få timer efter du har kontaktet mig. Det er en stor proces at overdrage fast ejendom og der er mange snore der skal holdes fast i, men du kan trygt overlade opgaven til mig og slappe af. Så kan du med fordel også bedre koncentrere dig om at komme på plads og nyde dit nye hjem.
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL:


Kan jeg uden videre bestille et skøde via denne hjemmeside?

Ja det er meget nemt at bestille mine ydelser. Og skulle din sag ikke blive aktuel alligevel, f.eks. fordi din handel bliver annulleret igen, betaler du ikke noget til mig.


Hvad sker der når jeg har bestilt?

Du modtager i første omgang en automatisk bekræftelse fra mig. Herefter starter jeg sagen op og kontakter dig snarest muligt omkring sagen.


Hvordan og hvornår betaler jeg?

Du skal først betale noget når skødet er klargjort til underskrift og handlen er sikret. Du modtager sammen med skødet en faktura med betalingsoplysninger fra mig. Betaling foregår via alm. netbankoverførsel eller MobilePay.


Er det sikkert at lave et skøde via nettet?

Da tinglysningen er overgået til digital tinglysning, er det den eneste måde at gøre det på i dag.GODT AT VIDE:


Afgifter til staten: Det følger af tinglysningsafgiftsloven, at der i forbindelse med tinglysning skal betales en afgift til staten.


Denne beregnes som:


Almindelig fri handel af enfamiliesejendom/sommerhus.


1) Fast afgift kr. 1.850,00.


2) Variabel afgift på 0,6% af købesummen.


Anden overdragelse.

Eks. mellem samlevere eller familie.

Alt som ikke er en almindelig fri handel.

Type ejendom: Enfamiliesejendom/sommerhus.


1) Fast afgift kr. 1.850,00.


2) Variabel afgift på 0,6% af den højeste af enten købesummen eller af 85% af den offentlige ejendomsvurdering.


Vær også opmærksom på, at såfremt der alene handles en andel af ejendommen, f.eks i forbindelse med samlivsophævelse, hvor den ene part skal overtage den fælles ejendom, så beregnes afgiften naturligvis alene af den andel der overdrages. (typisk 50% af ejendommen og dermed er beregningsgrundlaget kun 50% af 85% af den offentlige vurdering eller overdragelsessummen såfremt denne er højest.)


Der gælder særlige regler for tinglysning i forbindelse med ophør af formuefællesskab, f.eks: skilsmisse og separation. I disse situationer betales alene den faste afgift på kr. 1.850,00.


Udskrift fra rettens hjemmeside:


Hovedreglen vil være, at der skal betales 0,6% af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + 1.850 kr. i tinglysningsafgift, hvis der er tale om et enfamiliehus - herunder ejerlejligheder, et flerfamiliehus eller et fritidshus.


Hvis ejerskiftet ikke er sket som almindelig fri handel, skal der betales tinglysningsafgift af 85% af ejendomsværdien, hvis købesummen er mindre end dette beløb - ellers af købesummen.


Ved ejerskifte af andre typer af ejendomme, skal der fortsat betales tinglysningsafgift af det højeste beløb af henholdsvis ejendomsværdi og købesum.


For yderligere oplysninger om ændringerne skal du kontakte SKAT.


Refusionsopgørelse i forbindelse med bolighandlen: En refusionsopgørelse er en opgørelse over de økonomiske mellemværender, ejendommens indtægter og udgifter, således at disse bliver fordelt mellem køber og sælger med overtagelsesdagen som skæringsdato.


På overtagelsesdagen foretages der en aflæsning af diverse forbrugsmålere, og det er bl.a. disse aflæsninger, der bruges ved udarbejdelsen af refusionsopgørelsen for at kunne fastslå sælgers faktiske forbrug, sammenholdt med sælgers tidligere aconto betalinger.


Refusionsopgørelsen opgør således de udgifter, som sælger har betalt forud for overtagelsesdatoen. For hver udgiftspost skal det gøres op, hvad sælger reelt har brugt til sammenligning med, hvor meget sælger har betalt forud aconto, så man til sidst kommer frem til, hvad køber skylder sælger - eller omvendt.


Det er i de fleste tilfælde købers opgave, (det vil i praksis sige den der skriver skødet på ejendommen) at udarbejde refusionsopgørelsen. Det vil fremgå af købsaftalen, hvem opgaven påhviler. Som hovedregel skal refusionsopgørelsen være udarbejdet senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

e-skoede.dk | Ferskenvej 7 | 4760 Vordingborg | mail@e-skoede.dk | Telefon 22 19 20 80 | Cvr. nr. 35924469